באנר-עסק-עליון-750-90-גדול-מאוד

Tatiana’s Doll House

Be the first to like it
החלקות שיער תוספות שיער וסוגים שונים של צמות
478X90-באנר-עסק-תחתון

שד העצמאות 64 ד׳

0535254905

Sunday 08:30 - 19:30
Monday 08:30 - 19:30
Tuesday 08:30 - 19:30
Wednesday 08:30 - 19:30
Thursday 08:30 - 19:30
Friday 08:30 - 15:30

Business Benefits:
החלקה אורגנית
BAT YAM card holders exclusive

החלקה אורגנית מאושרת אל ידי משרד הבריאות רק למחזיקי הכרטיס ב-600₪